Mortens Vaner og Uvaner

Jeg har været på strandhugst i Mortens Blog og set lidt på hans ideer om vaner og uvaner til spilpersoner. Det meste af teksten nedenfor er også sakset/bearbejdet fra hans side…

Mit umiddelbare indtryk er, at det lyder som nogle spændende ideer, der med fordel kan inddrages i både Solomon Kane og Deadlands kampagnen – ikke mindst fordi jeg er så pokkers dårlig til at huse, at dele Bennies ud til spillerne. Så hvorfor ikke lade sig inspirere – eller slet og ret stjæle – en god idé?

Men det er jo også vigtigt, at spillerne syntes det er en god ide. Så nu er spørgsmålet, hvad syntes de? Det må vi snakke om, næste gang vi spiller.

Kort fortalt går det ud på, at gøre livet nemmere for spillere og spilledere, ved at indføre nogle vaner og uvaner, der kendetegner de forskellige spilpersoner. Ikke nok at med at det kan besvare spørgsmål som ”har min spilperson sin pistol med?”, kan det også give spillerne medindflydelse på scenerne.

Hver spilperson får defineret tre (u)vaner, der i bund og grund er en prædefineret og automatisk handling – eksempelvis: ”har altid en kniv med sig”, ”har altid en lykkeamulet om halsen”, ”kigger altid efter en flugtvej”, ”kigger altid efter den kønneste pige”.

Reglerne er simple: Hver spiller angiver tre vaner – og i tvivlstilfælde, så har spilpersonen altid udført handlingen, selvom spilleren ikke har specificeret det. Du kan udskifte en vane, når personen stiger en Rank, eller hvis der er sket noget dramatisk signifikant – “efter denne ulykkelige episode, vil jeg aldrig mere glemme at …”.

Belønningen for at fravige sin vane

Spilpersonerne får en belønning – en Bennie – ved at fravige reglen. Hvis man for eksempel altid har sin kniv på sig og spilleren erklærer “Når jeg besøger min ærkefjende i hans palæ, vil jeg fravige min vane og ikke have min kniv med mig” – fordi det fremmer den gode historie.

I spilsituationen får du dermed en belønning for, at bruge sin (u)vane til at højne dramaet. Man tager chancen og anbringer sin karakter i en farefuld situation mod at få en bonus.

Mortens erfaringer

Morten og spillerne lader til at være galde for reglen, den styrker nogle ting, de allerede har tænkt på omkring deres spilpersoner, og hjælper med at tegne spilpersonerne – og fordi reglen får spillerne til at tænke over deres karakterer og derved uddybe dem mere.

Spillerne kan godt lide reglen, fordi når de fraviger deres vaner og uvaner i situationer, hvor det spilteknisk vil være ufornuftigt, men dramaturgisk set spændende, så belønnes de.

Det har i deres kampagne medført et helt nyt sæt konflikter og eskaleringer: For at spillerne kan få deres belønning, skal en vane fraviges, og for at en vane kan fraviges, skal muligheden for fravigelse være der: Listen over vanerne og uvanerne åbnede op for at forværre eksisterende konflikter eller for at skabe nye konflikter, og Morten har fået foræret en fin indsigt i spillernes ønsker – samtidig med at spilpersonernes (u)vaner og resultere i en række forslag til scener, som sætter spilpersonerne i centrum og give spillerne mulighed for at foretage valg, som er relevante for deres roller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *