Chateau LeMorte

Bolt Action

Det udkæmpes et slag ved det gamle Chateau. Et meget fint og elegant bord, der gav et godt spil trods mange åbne arealer.
Det er vist et spil mellem Oliver/Robert og Emil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bolt Action | Veloverstået turnering