WFPR | De forskellige ordenshåndhævere

I fjerde artikel om Lov og Orden i Kejserriget kigger jeg nærmere på de forskellige lov- og ordenshåndhævere der er rundt omkring i Kejserriget.

Det bliver med udgangspunkt i de forskellige karrierer fra WFRP grundbogen – ikke mindst fordi det nogle gange kan være meget rart for spillerne at vide lidt mere om de rammer, som loven sætter.

Investigator (Efterforsker); har ingen formelle rettigheder i forhold til loven. På den anden side bliver de ofte hyret til at udføre efterforskning af sager – hvilket de andre, officielle, lov og ordenshåndhævere sjældent betragter som deres hovedopgave.

Wathman (Byvagt/Vægter): Byvagten er de fleste steder præget af korruption og vold. Det er ikke forkert at betragte dem som velorganiserede bander på linje med andre former for organiseret kriminalitet. De tager sig mest af mundane lovovertrædelser, udsteder mindre bøder – og klare de fleste sager selv uden at inddrage domstolene (vagtkapajnen har lov til at fungere som dommer i de fleste mindre lovovertrædelser).

Duelist (Duelant/Forkæmper): Da det ofte er muligt at undgå en retssag ved at kræve sagen løst gennem duel, er der plads til at professionelle duellanter stiller deres evner til rådighed. Dertil kommer at dueller, hvis de er udført korrekt, er lovlige måder at begå drab på. Nogle duellanter er i bund og grund velbetalte lejemordere, andre stiller op på svages side, og skaffer retfærdighed for de undertrykte.

Nobles (Aldelige): Adel forpligter, som man siger – men desværre er adelens privilegier så store, at de i mange tilfælde er hævet over loven.Har ret til at lave love og fungere som dommer på deres egne jorde – og står kun til regnskab for deres egen lensherre. Nogle få af dem er retfærdige, og er vellidt af deres undersåtter – andre er magtbegærlige og direkte ondskabsfulde i den måde de undertrykker folk på.

Warden (Kustode og Godsforvalter):  Mens de adelige ejer jorden, og ofte har travlt med alt muligt andet, har de forvaltere til at stå for den daglige drift. De har ofte myndighed til at straffe de bønder, som bor på godsets jord – og vogter nidkært adelens jagtskove mod krybskytter.

Bailif (Skatteopkræver og landbetjent):  Den lokale ordenshåndhæver ude på landet har primært til opgave at opkræve skatter, og dernæst fange forbrydere. Begge dele tjener til at opretholde ro og orden, så samfundet kan fungere – og herremanden kan tjene sine penge. Bliver man længe i jobbet og opnår sin herres tillid, kan man få en magtfuld stilling som magistrat – hvilket svarer til at være dommer i lokale tvister og sager.

Bounty Hunter (Dusørjæger): De lokale myndigheder har sjældent mulighed for at forfølge forbrydere udover den nærmeste bygrænse. Derfor er der mange kriminelle, som undgår straf ved at flygte fra loven, og så slå sig ned et nyt sted. Dusørjægerne lever så af at opspore og fange forbrydere, og så bringe dem tilbage til det sted, hvor de er eftersøgt.

Road Warden (Tolder og Landevejsbetjent): Den Kejserlige Lov giver hæren ret til at sikre landevejene overalt i Kejserriget. Den opgave er ofte lagt ud til lokale toldere, der betjener toldstationer ved broer og andre trafikknudepunkter. Pengene bruges til at sikre vejene – og ikke mindst løn til de landevejsbetjente som rejser langs vejene på jagt efter forbrydere og andre farlige væsner. Landevejsbetjente har myndighed til at anklage og dømme landevejsforbrydere – hvilket groft sagt dækker alle forbrydelser der sker på eller langs en landevej. I teorien skal de fragte deres fanger til nærmeste kejserlige domstol, men når det ikke er muligt, har de lov til at afholde retten på nærmeste landevejskro (eller – i en snæver vending – lige på stedet). Deres arbejde betyder at de ofte bevæger sig rundt i en juridiske gråzone, hvor de hele tiden risikere at træde andre lov og ordenshåndhævere over tæerne.

With Hunter (Heksejæger):  Lige fra de simple torturbødler nederst i hierakiet til den magtfulde inkvisitorer i troppen, er det heksejægernes arbejde at opretholde Kejseren Love der forbyder tilbedelse af dæmoner og ulovlig brug af trolddom. De fleste heksejægere arbejder for Sigmar Kirken og jage kættere, kaostilbeder og andre former for kultister. Nogle arbejder for De Magiske Kollegier, og er specialiseret i at fange hekse af den type der bruge magi uden tilladelse.

Riverwarden (Flodbetjent): Laver pænt meget det samme arbejde som Roadwardens, bare på Kejserrigets floder. De bekæmper flodpirater, smuglere og de monstre som gør vandvejene usikre. De opkræver told ved sluser og bådhuse – og har de samme rettigheder til at agere anklager, dommer og bøddel.

Knights & Soldiers (Riddere og soldater): Har sjældent selv direkte myndighed, men arbejder ofte for folk der har loven på deres side. I mange tilfælde fungere soldater og riddere som lokale betjente, der sørger for at loven bliver overholdt – og at skatter og told bliver betalt. Selvom de ikke altid har formalia på deres side, er det klogt for de fleste folk, at træde varsomt i deres nærhed. Det er ekstra vigtigt at være opmærksom på riddernes luner, da de er en del af det feudale system, og derfor har en del rettigheder i forhold til hvordan de selv kan blive stillet til ansvar (de kan kun dømmes af deres edsvorne herre, og hvem har lyst til at anklage en professionel kriger for noget, når han nemt kan kræve at sagen løses ved duel?).

Warrior Priest (Krigerpræst): Er i Kirkens tjenste og har ofte mulighed for at retsforfølge folk der bryder Kirkens Love. De har ikke de samme rettigheder som Hekserjægerne har, men så længe du befinder dig på Kirkens Jord gør du klogt i at betragte krigerpræsterne som lovens retmæssige håndlangere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *