WFPR | Privilegier og rettigheder

Femte artikel om Lov og Orden i Kejserriget handler om alle de privilegier og rettigheder som er med til at gøre et komplekst system ret uoverskueligt.

Traditionelt har retssystemet i Kejserriget været delt op mellem Høj og Lav, der har særlige rettigheder. Men igennem årene er der opstået parallelle systemer for gejstlige, magikere og de borgere der er medlemmer af laug og gilder.

Adelsstanden

Det er et grundlæggende princip at adelige kun kan blive dømt af deres lensherre.  Så hvis adelige bliver anklaget for en forbrydelse, er det kun deres ”overordnede” i  det adelige hierarki der kan sidde som dommer for dem.

Derfor giver det en stor beskyttelse at blive en del af det feudale system, selv riddere i bunden af systemet, får den fordel, at de ikke længere kan dømmes af en lang række myndigheder. Og for mange adelige, vil det betyde at hvis de kommer for retten, vil det være et nært familiemedlem der skal afgøre sagen. (more…)

WFPR | De forskellige ordenshåndhævere

I fjerde artikel om Lov og Orden i Kejserriget kigger jeg nærmere på de forskellige lov- og ordenshåndhævere der er rundt omkring i Kejserriget.

Det bliver med udgangspunkt i de forskellige karrierer fra WFRP grundbogen – ikke mindst fordi det nogle gange kan være meget rart for spillerne at vide lidt mere om de rammer, som loven sætter.

Investigator (Efterforsker); har ingen formelle rettigheder i forhold til loven. På den anden side bliver de ofte hyret til at udføre efterforskning af sager – hvilket de andre, officielle, lov og ordenshåndhævere sjældent betragter som deres hovedopgave.

Wathman (Byvagt/Vægter): Byvagten er de fleste steder præget af korruption og vold. Det er ikke forkert at betragte dem som velorganiserede bander på linje med andre former for organiseret kriminalitet. De tager sig mest af mundane lovovertrædelser, udsteder mindre bøder – og klare de fleste sager selv uden at inddrage domstolene (vagtkapajnen har lov til at fungere som dommer i de fleste mindre lovovertrædelser).

Duelist (Duelant/Forkæmper): Da det ofte er muligt at undgå en retssag ved at kræve sagen løst gennem duel, er der plads til at professionelle duellanter stiller deres evner til rådighed. Dertil kommer at dueller, hvis de er udført korrekt, er lovlige måder at begå drab på. Nogle duellanter er i bund og grund velbetalte lejemordere, andre stiller op på svages side, og skaffer retfærdighed for de undertrykte.

Nobles (Aldelige): Adel forpligter, som man siger – men desværre er adelens privilegier så store, at de i mange tilfælde er hævet over loven.Har ret til at lave love og fungere som dommer på deres egne jorde – og står kun til regnskab for deres egen lensherre. Nogle få af dem er retfærdige, og er vellidt af deres undersåtter – andre er magtbegærlige og direkte ondskabsfulde i den måde de undertrykker folk på.

Warden (Kustode og Godsforvalter):  Mens de adelige ejer jorden, og ofte har travlt med alt muligt andet, har de forvaltere til at stå for den daglige drift. De har ofte myndighed til at straffe de bønder, som bor på godsets jord – og vogter nidkært adelens jagtskove mod krybskytter.

Bailif (Skatteopkræver og landbetjent):  Den lokale ordenshåndhæver ude på landet har primært til opgave at opkræve skatter, og dernæst fange forbrydere. Begge dele tjener til at opretholde ro og orden, så samfundet kan fungere – og herremanden kan tjene sine penge. Bliver man længe i jobbet og opnår sin herres tillid, kan man få en magtfuld stilling som magistrat – hvilket svarer til at være dommer i lokale tvister og sager. (more…)

WFPR | Straf og bøder

Tredje artikel i serien om Lov og Orden i Kejserriget, hvor fokus er på hvordan forbrydelser straffes, samt nogle af de mange særlige privilegier der gør det hele ekstra kompliceret.

De fleste forbrydelser bliver straffet hårdt. Særligt hvis du kommer fra de lavere samfundsklasser.

Bøder

Mange forbrydelser kan klares med en bøde/betaling af erstatning. Størrelsen af bøde afhænger lige som meget af hvem ofret er og hvem den dømte er, som hvad forbrydelsen går ud på.

Tugt

For bønder, borgere og fattigfolk vil mange forbrydelser blive straffes med vold. Det kan være piske- eller stokkeslag, og også en ydmygende tur i gabestok eller en tur på træhesten.

Formålet med den slags straffe er ofte ydmygelsen.

Lemlæstelse

Øje for øje, tand for tand. En række forbrydelser bliver straffet med lemlæstelse. Har du spredt usandheder om Kejseren, kan du få revet tungen ud. Har du stjålet, kan du miste hånden. Har du stukket af fra tjeneste i hæren kan du få brækket dine ben. Opfindsomhed og grusomhed har skabt en lang række straffe der matcher forbrydelserne.

(more…)

WFPR | Domstolenes arbejde

Anden artikel i serien om Lov og Orden i Kejserriget. Denne gang handler det mest om hvordan domstolene arbejder – og ikke mindst de utallige muligheder der er for embedsmisbrug og for at undslå sig straf.

Domstole og retssale

De er altid en dommer i en retssal, men ofte er det eneste formelle krav til dommeren, at denne er udpeget af den adelsmand der har ret til nedsætte domstolen. Specielt i lokale sager, kan dommeren være alt lige fra den lokale landbetjent til kroejeren i hvis kro retten er sat.

I større sager er der måske flere dommere, ligesom der kan være nævninge og domsmænd. Tommelfinger-reglen er at jo vigtigere sagen er for Kejseren eller Kurfyrsterne, jo flere personer er der involveret.

Har du råd til at hyre en advokat, kan det være en god ide – ikke mindst fordi det er komplet umuligt for almindelig mennesker at holde styr på lovene. Desværre er advokater dyre, så de fleste folk må klare sig uden.

Dommeren = Anklager

Der er en del tilfælde hvor samme person har ret til at anklage og dømme forbrydere på stedet. De mest vidtgående beføjelser har landevejs-betjente (Road Wardens) og deres kollegaer på floderne (River Wardens), da straffen for landevejsrøveri er døden – og der sjældent bliver gjort noget særligt ud af den slags retssager (i bedste fald bliver fangerne bragt til nærmeste landevejskro, hvor der afholdes en retssag i krostuen – i andre tilfælde klares sagen med en hurtig hængning i nærmeste træ). (more…)

WFPR | Lov og ret

Første artikel om Lov og Orden i Kejserriget, hvor jeg prøver at skabe lidt overblik over det komplekse retsystem i Kejserriget.

Det er stort set umuligt at lave et nemt og overskueligt overblik over hvordan lovene Kejserriget er sat sammen. Ikke mindst fordi der stort set altid er flere forskellige systemer for lov og orden, som kan gøre sig gældende.

Der er – lidt simplificeret – tre niveauer af love:

  • Kejserlove
  • Provinslove
  • Lokallove

(more…)

WFRP | Stats til bipersoner

Klik på billedet for at åbne PDF

Det har irriteret mig grusomt, at der ikke var nogle stats på almindelige menneskelige modstandere i den nye Warhammer Fantasy Roleplaying bog. Så nu har jeg lavet min egen liste (PDF).

Det er på ingen måde en hemmelig liste, så hvis du kan bruge den, så skal du være velkommen. Jeg viser den også gerne til mine spillere, så de har en eller anden generel fornemmelse af hvad de kan forvente sig af verdenen vi spiller i. Jeg tænker, at det må være rimeligt nok at have en vag idé om, hvorvidt man er bedre til at slås end en gennemsnitlig byvagt.

Selvfølgelig laver jeg også nogle lidt mere skræddersyede stats til mine bipersoner – men nogle gange er det bare helt perfekt at kunne tage liste frem og se hvad en landevejsrøver egentlig kan.

WFRP | Ravenhammer gruppen

Ravenhammer gruppen er blevet tegnet af Palle Schmidt, og tegningen var min julegave til spillerne i år.

Jeg vil prøve at holde den her side løbende opdateret i takt med at spilpersonerne vokser til live og bruger xp.

Siden er sidst opdateret i forbindelse med gruppens eventyr i Pfeifeldorf. (more…)

WFRP | Pfeifeldorf

Pfeifeldorf (PDF)

I vores Ravenhammer kampagne har jeg lagt ud med et scenarie fra “The Thousand Thrones” kampagnen til 2nd ed, der foregår i den lille landsby Pfeifeldorf. Hele det oprindelige set-up er ret skørt (spilpersonerne bliver hyret af godsforvalteren for at undersøge tyveriet af en høne…). Men der er nogle ting i scenariet der er ok, så derfor har jeg tænkt det kunne bruges til at begynde vores kampagne (der skal vokse til en Ravenloft kampagne, når vi kommer igang).

Jeg har lavet min egen version af et kort over byen, fordi det var sjovt og hyggeligt. Men da det ligner det originale kort til forveksling, kan det nok kaldes et ret overflødigt stykke arbejde.

Folk i byen

Lorentz von Speier (Herremand); en gammel mand, der er syg, og ligger ifølge sladderen i byen for døden. Han var en god, men hård herrermand. Ikke elsket, men respekteret. (more…)

WFRP | Ravenhammer S1:E2

Tirsdag fik vi spillet lidt mere Warhammer rollespil i tirsdagsgruppen, der denne gang bestod af

  • Diethard Pröll (16), træner til at blive krigerpræst, og på rejse til Zeidenburg med et brev til Sigmar Templet der. [Human, Warrior Priest (Novitiate)].
  • Wendelina “Lina” Hecht (18), ung kvinde fra Teufelburg, hvor hendes evner til lusk, har været brugt til at omdele plakater og løbesedler der opfordrer til modstand mod Grev Zarocivh [Human, Townswoman (Clerk)].
  • Filibert Buxbaum (23), en fuldvoksen havnearbejder, der ligesom Lina har brug for at komme lidt væk fra Teufeldorf efter hans indblanding i de uroligheder, der kulminerede med at vogn med krudt blev kørt ind i vagtkaptajnens hus [Human, Stevedore (Dockhand)].

Da det er fire uger siden vi spillede sidst, var der lige brug for at samle op på hvad der var sket siden sidst for os alle sammen. Bagefter skulle vi også lige have styr på hvad der var sket i rollespillet, så vi kom lidt senere i gang end vi plejer.

Gruppen mødes i Sigmar Templet for at samle informationer om hvad der egentlig sker i Pfeifeldorf; møleren er død (mystisk), flere dyr er forsvundet (sært, det er en høne, en rotte og en hund…), den gamle herremand Lorentz von Speir ligger for døden – og han har to sønner Lennart og Lucas. De beslutter sig for at tage på kroen for at opspore den lokale landsby-fogede Reinhardt Neytz. Det viser sig, at Reinhardt bor i et lille kammer oppe under kroens tag – og at han har gevaldige tømmermænd efter festen på kroen aftenen før. Han er syg, kaster op, og får først tungen lidt på gled, da han får en reparationsbajer. Det er ikke så meget han har at sige, og fremstår lidt inkompetent. Det mest afgørende spor er, at han ikke selv har gjort det store ud at undersøge møllerens dødsfald, fordi der var blevet efterladt et selvmordsbrev og godsforvalteren Hr Zecharius Laur har erklæret der var tale om selvmord. De hører også nogle rygter om at herremandens ældste søn, Lennart, hvis nok er en skidt karl, der fik en gammel mand i byen pisket og sat i gabestok fordi den gamle tosse gik ind i ham på vejen…

Diethard beslutter sig for at følge op med en ny snak med enkefru Schmidt i møllen. De andre går med. (more…)

D&D | “Ny” spilperson

Vi skal i den gamle tirsdagsgruppe spille D&D, nu hvor vi blev færdige med Deadlands The Flood kampagnen for et par uger siden.

Mungo har fundet nogle gamle scenarier, som vi skal spille – og så må vi se, hvad vi så finder på når vi når hen mod sommerferien.

Sjovt nok var det også Mungo der var GM, sidst vi spillede D&D. Og han har igen mest lyst til at spille 3.5, selvom vi er et par stykker, der prøvede at lobby’e for D&D5, som jeg selv finder er den bedste D&D version af dem alle.

Jeg lavede en “ny” spilperson. Tænkte lidt på Rogue, men valgte så Figther. Men reglerne er således, at det gav mere mening at spille Ranger (får flere Skill points, og jeg overvejede at multi-classe senere). Dermed fik jeg en spilperson, der minder ret meget om min gamle – der også var ranger.

Men det var kun toppen af isbjerget, for Claus lavede en Druid (igen), Jacob en Sorcerer (igen), Ulf en Cleric (igen)… og så lavede Anders en Trickster Cleric (sidst var han Monk), og så twistede Mike det hele på hovedet, og kunne ikke bestemme sig.. (sidst spillede han Gnome Paladin, og han sværmer lidt om at lave en Halv Ork Heavy-Rock Bard). (more…)