WFRP | Ravenhammer S1:E3

Vi nåede lige en enkelt spilgang i den nye tirsdagsgruppe inden nytår. Vi fik afsluttet ”intro-scenariet” som jeg havde lånt fra The Thousand Thrones kampagnen. Det var også den aften vi fik afprøvet det nye WFRP kampregler – og det var ikke en succes.

 • Diethard Pröll (16), træner til at blive krigerpræst, og på rejse til Zeidenburg med et brev til Sigmar Templet der. [Human, Warrior Priest (Novitiate)].
 • Barden Pröll (16), Diethards tvillingebror, der skulker fra sit arbejde som skatteopkræver mens han drømmer om at leve som sanger [Human, Bailif (Tax Collector)].
 • Wendelina “Lina” Hecht (18), ung kvinde fra Teufelburg, hvor hendes evner til lusk, har været brugt til at omdele plakater og løbesedler der opfordrer til modstand mod Grev Zarovich [Human, Townswoman (Clerk)].
 • Filibert Buxbaum (23), en fuldvoksen havnearbejder – nu fredsløs – der ligesom Lina har brug for at komme lidt væk fra Teufeldorf efter hans indblanding i de uroligheder, der kulminerede med at vogn med krudt blev kørt ind i vagtkaptajnens hus [Human, Stevedore (Dockhand)].

Det er blevet aften i Pfeifeldorf, og gruppen mødes i Sigmar Templet for at tale om deres konflikt med de lokale lejesoldater. Meningerne om hvad der nu skal ske er ret delte, men de ender med at tage på kroen og drikke øl for nogle af de sølvskillinger Lina fandt i lejesoldaternes lommer.

I løbet af aftenen hører de – og stort set alle andre i byen – ulvehyl. Det er ikke normalt med ulve på egnen, faktisk er det flere år siden der sidst var ulve. Barden bruger lidt tid på at få arrangeret en ny sangaften på kroen dagen efter – håbet er at lokke von Speier sønnerne ned på kroen, så gruppen kan mødes med dem.

I løbet af natten har Barden en sær drøm om at ligge nøgen under et hvidt klæde. Han vågner ved at blive ramt at en kold vanddråbe i panden. På kroen, hvor han som den eneste i gruppen har et værelse, er alt dog varmt og tørt i sengen. Han gør sig så småt klar til dagen, og opdager ved et lykketræf en stor ulv luske rundt i krattet på den anden siden af floden. Han er overrasket over at se en ulv inde i byen, og kun lidt nervøs, da han lidt senere lader sig lokke til at hente lidt brænde – men han skal jo betale lidt igen for lån af værelset.

(more…)

WFRP | Forskel på vold og mord

Tidligere skrev jeg lidt om hvordan spilgruppen kan placere sig i forhold til loven. I mit syvende skriv om Lov og Orden i Kejserriget dukke lidt mere ned i hvordan spilpersonerne kan agere.

Udgangspunktet for den her artikel er et forsøg på at tale om hvordan vold kan spille sig ud, når den er rettet mod andre mennesker – og hvordan loven, og dermed samfundets forventninger spiller ind. Det er noget andet, hvis man slås mod gobliner eller andre bæster fra skovens dyb. Dér skal man nok bare gøre som i D&D; slås for at dræbe, og forvente at blive hyldet som helt hvis du overlever.

Selvom loven ofte er uretfærdig i Warhammer verdenen, vil den alligel have ret stor indflydelse på hvordan folk agere. Langt de fleste folk, vil ikke være tilbøjelige til myrde andre mennesker – da det ofte vil bringe dem i alvorlige problemer med loven. Men spilpersonerne og deres spillere, vil nok lande i en del situationer hvor vold bliver en del af spillet. Men der er forskel på vold og mord.

Vold er ikke det samme som mord

Reglerne gør det muligt at tæve sine modstandere uden at dræbe dem. Det er bare at holde lidt igen, så skal man ikke rulle for Crits; men i stedet tæve løs på modstanderen indtil de ryger ned på 0 Wounds. Så mister folk bevistheden, men man slipper for at rulle på Crit tabellen, og den risiko der dermed er for at de dør.

(more…)

WFRP | Spilpersonerne og lovens rammer

I den sjette artikel om Lov og Orden i Kejserriget prøver jeg at tale lidt om hvad det alt sammen betyder for spillerne og deres spilpersoner. For hvordan kan det forventes at de skal navigere rundt på eventyr i sådan en verden?

Mit syn på Warhammer er i hvert fald, at det er en verden, hvor lov og ret sjældent rimer på retfærdighed – og hvor kampen for at opnå det gode ofte sker på bekostning af noget andet.

Det bliver nok lidt forsimplet, men jeg forstiller mig at de fleste spilgrupper vil falde indenfor en eller måske flere af de her grupper:

 • Lovlydige borgere
 • Selvtægtsforbrydere
 • Frihedskæmpere og system-omvæltere
 • Kriminelle slyngler

I dag vil jeg skrive lidt mere om de typer af spilgrupper, og i morgen skrive lidt mere om hvordan spilpersonerne kan handle, når der er fjender som de gerne vil have ned med nakken.

Lovlydige borgere

Det er måske ikke det mest normale, og jeg kan ikke helt forstille mig hvordan det skulle kunne fungerer i længde. Men man kan vel teoretisk godt forstille sig en spilgruppe, hvor alle spilpersoner er lovlydige borgere, der gør der ypperste for at opretholde loven. Det virker bare ikke særlig ”Warhammer” på mig.

En fortælling hvor spilpersoner er lovlydige borgere, vil nok ende ret tragisk; loven er ikke lige for alle, og det er meget nemt at blive knust af store systemer, der er indrettet til at holde på magten ved at undertrykke alle forsøg på at ændre noget. Det vil i længden være ekstremt frustrerende at skulle navigere i en veritabel urskov af love og regler, hvor de skruppelløse alt andet lige ar gode rammer for at opføre sig enormt skurkagtigt uden at lide nogle risiko for personlig konsekvens.

Men på den anden side forstiller jeg mig også, at lovlydighed vil være en ramme, som de fleste spilpersoner vil have stor glæde af at overholde på overflade. Og det virker også som et godt dramaturgisk udgangspunkt for en kampagne, der starter her – men ender i en af de andre kategorier.

Selvtægtsforbrydere

Jeg vil selv som spiller meget hurtigt ende med at blive selvtægtsforbryder i en ramme som Warhammer – og hvem vil ikke gerne være ligesom Batman?

(more…)

WFPR | Privilegier og rettigheder

Femte artikel om Lov og Orden i Kejserriget handler om alle de privilegier og rettigheder som er med til at gøre et komplekst system ret uoverskueligt.

Traditionelt har retssystemet i Kejserriget været delt op mellem Høj og Lav, der har særlige rettigheder. Men igennem årene er der opstået parallelle systemer for gejstlige, magikere og de borgere der er medlemmer af laug og gilder.

Adelsstanden

Det er et grundlæggende princip at adelige kun kan blive dømt af deres lensherre.  Så hvis adelige bliver anklaget for en forbrydelse, er det kun deres ”overordnede” i  det adelige hierarki der kan sidde som dommer for dem.

Derfor giver det en stor beskyttelse at blive en del af det feudale system, selv riddere i bunden af systemet, får den fordel, at de ikke længere kan dømmes af en lang række myndigheder. Og for mange adelige, vil det betyde at hvis de kommer for retten, vil det være et nært familiemedlem der skal afgøre sagen. (more…)

WFPR | De forskellige ordenshåndhævere

I fjerde artikel om Lov og Orden i Kejserriget kigger jeg nærmere på de forskellige lov- og ordenshåndhævere der er rundt omkring i Kejserriget.

Det bliver med udgangspunkt i de forskellige karrierer fra WFRP grundbogen – ikke mindst fordi det nogle gange kan være meget rart for spillerne at vide lidt mere om de rammer, som loven sætter.

Investigator (Efterforsker); har ingen formelle rettigheder i forhold til loven. På den anden side bliver de ofte hyret til at udføre efterforskning af sager – hvilket de andre, officielle, lov og ordenshåndhævere sjældent betragter som deres hovedopgave.

Wathman (Byvagt/Vægter): Byvagten er de fleste steder præget af korruption og vold. Det er ikke forkert at betragte dem som velorganiserede bander på linje med andre former for organiseret kriminalitet. De tager sig mest af mundane lovovertrædelser, udsteder mindre bøder – og klare de fleste sager selv uden at inddrage domstolene (vagtkapajnen har lov til at fungere som dommer i de fleste mindre lovovertrædelser).

Duelist (Duelant/Forkæmper): Da det ofte er muligt at undgå en retssag ved at kræve sagen løst gennem duel, er der plads til at professionelle duellanter stiller deres evner til rådighed. Dertil kommer at dueller, hvis de er udført korrekt, er lovlige måder at begå drab på. Nogle duellanter er i bund og grund velbetalte lejemordere, andre stiller op på svages side, og skaffer retfærdighed for de undertrykte.

Nobles (Aldelige): Adel forpligter, som man siger – men desværre er adelens privilegier så store, at de i mange tilfælde er hævet over loven.Har ret til at lave love og fungere som dommer på deres egne jorde – og står kun til regnskab for deres egen lensherre. Nogle få af dem er retfærdige, og er vellidt af deres undersåtter – andre er magtbegærlige og direkte ondskabsfulde i den måde de undertrykker folk på.

Warden (Kustode og Godsforvalter):  Mens de adelige ejer jorden, og ofte har travlt med alt muligt andet, har de forvaltere til at stå for den daglige drift. De har ofte myndighed til at straffe de bønder, som bor på godsets jord – og vogter nidkært adelens jagtskove mod krybskytter.

Bailif (Skatteopkræver og landbetjent):  Den lokale ordenshåndhæver ude på landet har primært til opgave at opkræve skatter, og dernæst fange forbrydere. Begge dele tjener til at opretholde ro og orden, så samfundet kan fungere – og herremanden kan tjene sine penge. Bliver man længe i jobbet og opnår sin herres tillid, kan man få en magtfuld stilling som magistrat – hvilket svarer til at være dommer i lokale tvister og sager. (more…)

WFPR | Straf og bøder

Tredje artikel i serien om Lov og Orden i Kejserriget, hvor fokus er på hvordan forbrydelser straffes, samt nogle af de mange særlige privilegier der gør det hele ekstra kompliceret.

De fleste forbrydelser bliver straffet hårdt. Særligt hvis du kommer fra de lavere samfundsklasser.

Bøder

Mange forbrydelser kan klares med en bøde/betaling af erstatning. Størrelsen af bøde afhænger lige som meget af hvem ofret er og hvem den dømte er, som hvad forbrydelsen går ud på.

Tugt

For bønder, borgere og fattigfolk vil mange forbrydelser blive straffes med vold. Det kan være piske- eller stokkeslag, og også en ydmygende tur i gabestok eller en tur på træhesten.

Formålet med den slags straffe er ofte ydmygelsen.

Lemlæstelse

Øje for øje, tand for tand. En række forbrydelser bliver straffet med lemlæstelse. Har du spredt usandheder om Kejseren, kan du få revet tungen ud. Har du stjålet, kan du miste hånden. Har du stukket af fra tjeneste i hæren kan du få brækket dine ben. Opfindsomhed og grusomhed har skabt en lang række straffe der matcher forbrydelserne.

(more…)

WFPR | Domstolenes arbejde

Anden artikel i serien om Lov og Orden i Kejserriget. Denne gang handler det mest om hvordan domstolene arbejder – og ikke mindst de utallige muligheder der er for embedsmisbrug og for at undslå sig straf.

Domstole og retssale

De er altid en dommer i en retssal, men ofte er det eneste formelle krav til dommeren, at denne er udpeget af den adelsmand der har ret til nedsætte domstolen. Specielt i lokale sager, kan dommeren være alt lige fra den lokale landbetjent til kroejeren i hvis kro retten er sat.

I større sager er der måske flere dommere, ligesom der kan være nævninge og domsmænd. Tommelfinger-reglen er at jo vigtigere sagen er for Kejseren eller Kurfyrsterne, jo flere personer er der involveret.

Har du råd til at hyre en advokat, kan det være en god ide – ikke mindst fordi det er komplet umuligt for almindelig mennesker at holde styr på lovene. Desværre er advokater dyre, så de fleste folk må klare sig uden.

Dommeren = Anklager

Der er en del tilfælde hvor samme person har ret til at anklage og dømme forbrydere på stedet. De mest vidtgående beføjelser har landevejs-betjente (Road Wardens) og deres kollegaer på floderne (River Wardens), da straffen for landevejsrøveri er døden – og der sjældent bliver gjort noget særligt ud af den slags retssager (i bedste fald bliver fangerne bragt til nærmeste landevejskro, hvor der afholdes en retssag i krostuen – i andre tilfælde klares sagen med en hurtig hængning i nærmeste træ). (more…)

WFPR | Lov og ret

Første artikel om Lov og Orden i Kejserriget, hvor jeg prøver at skabe lidt overblik over det komplekse retsystem i Kejserriget.

Det er stort set umuligt at lave et nemt og overskueligt overblik over hvordan lovene Kejserriget er sat sammen. Ikke mindst fordi der stort set altid er flere forskellige systemer for lov og orden, som kan gøre sig gældende.

Der er – lidt simplificeret – tre niveauer af love:

 • Kejserlove
 • Provinslove
 • Lokallove

(more…)

WFRP | Stats til bipersoner

Klik på billedet for at åbne PDF

Det har irriteret mig grusomt, at der ikke var nogle stats på almindelige menneskelige modstandere i den nye Warhammer Fantasy Roleplaying bog. Så nu har jeg lavet min egen liste (PDF).

Det er på ingen måde en hemmelig liste, så hvis du kan bruge den, så skal du være velkommen. Jeg viser den også gerne til mine spillere, så de har en eller anden generel fornemmelse af hvad de kan forvente sig af verdenen vi spiller i. Jeg tænker, at det må være rimeligt nok at have en vag idé om, hvorvidt man er bedre til at slås end en gennemsnitlig byvagt.

Selvfølgelig laver jeg også nogle lidt mere skræddersyede stats til mine bipersoner – men nogle gange er det bare helt perfekt at kunne tage liste frem og se hvad en landevejsrøver egentlig kan.

WFRP | Ravenhammer gruppen

Ravenhammer gruppen er blevet tegnet af Palle Schmidt, og tegningen var min julegave til spillerne i år.

Jeg vil prøve at holde den her side løbende opdateret i takt med at spilpersonerne vokser til live og bruger xp.

Siden er sidst opdateret i forbindelse med gruppens eventyr i Pfeifeldorf. (more…)